INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 13/1.4/MATEO/2 DOTYCZĄCEGO DOSTAWY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH TJ. OPROGRAMOWANIA DO INTEGRACJI WSZYSTKICH DZIACJŁÓW I FUNKI W FIRMIE ORAZ PODSYSTEMU CRM (1 KPL.)

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę wartości niematerialnych i prawnych tj. oprogramowania do integracji wszystkich działów i funkcji w firmie oraz podsystemu CRM (1 kpl.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.