PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/1.4/MATEO/2 DOTYCZĄCEGO DOSTAWY WYPOSAŻENIA DO LABORATORIUM DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI