ZAKOŃCZYLIŚMY REALIZACJĘ PROJEKTU PN. “PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ”

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ”

W wyniku realizacji projektu Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj wdrożyło rekomendacje wskazane w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW w postaci innowacji produktowej, marketingowej, organizacyjnej, procesowej i technologicznej.

W ramach realizacji projektu przedsiębiorstwo osiągnęło następujące cele szczegółowe:

  • wprowadzenie do oferty 3 linii produktowych: linia dań dla dzieci, linia dań regionalnych, linia żywności funkcjonalnej.
  • wdrożenie działań w obrębie innowacji marketingowej;
  • wdrożenie działań w obrębie innowacji procesowej/organizacyjnej;
  • wdrożenie działań w obrębie innowacji technologicznej;
  • doposażenie parku maszynowego w urządzenia umożliwiające wdrożenie nowych produktów.

Wartość projektu: 3 247 264,10 PLN

Wartość dofinasowania: 1 519 560,00 PLN