Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy MATEO poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów spożywczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

Cel projektu: Podwyższenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa na rynku poprzez uruchomienie produkcji dwóch innowacyjnych produktów tj. produkty bezglutenowe z łuską gryczaną i olejem lnianym oraz produkty blanszowane, powstałych w wyniku przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 050 251,50 PLN

Wkład UE: 55%


10.08.2019 roku

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ”

W wyniku realizacji projektu Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj wdrożyło rekomendacje wskazane w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW w postaci innowacji produktowej, marketingowej, organizacyjnej, procesowej i technologicznej.

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności firmy MATEO na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

- Wdrożenie do oferty firmy nowych linii produktowych.

- Stworzenie nowego wizerunku firmy.

- Wzmocnienie marki MATEO.

- Rozwój firmy MATEO i wzmocnienie pozycji rynkowej.

Wartość projektu: 3 247 264,10 PLN

Wartość dofinasowania: 1 519 560,00 PLN


01.10.2018 roku

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności firmy MATEO na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 3 155 073.00 PLN

Wartość dofinasowanie: 1 521 010.00 PLN