MATEO PRZEDSIĘBIORSTWEM "FAIR PLAY"

W dniu 27 listopada 2020 roku poznaliśmy kolejne wyniki edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, w dosyć nietypowych i odbywającej się w trudnej dla gospodarki i ludzi czasach. Statuetki i certyfikaty z tego roku mają szczególne znaczenie ponieważ doceniają przedsiębiorców którzy pokazali, że nawet w trudnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie, warto grać faIr play. Dlatego też, tegoroczne wyróżnienie - certyfikat Fair play - ma dla Firmy PHU Mateo szczególne znaczenie.

Na takie wyróżnienie pracujemy cały rok budując dobre relacje z kontrahentami, partnerami, pracownikami i społecznością lokalną. Stosowane przez nas dobre praktyki, kształtowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne były, są i będą dla nas ważne, niezależnie od sytuacji. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play" to najstarszy ogólnopolski program certyfikujący w obszarze etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. To przedsięwzięcie, które bierze pod uwagę wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniając między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa. Idea programu to zachęcenie wszystkich firm w Polsce do etycznej działalności i wprowadzenia odpowiednich zmian nie tylko wewnątrz własnych organizacji, ale także poza nimi.